Hjælp til at kontrollere den akutte krise

For alle former for henvendelse gælder det, at vi tilbyder én eller flere samtaler med henblik på, at støtte dig til at forstå og mestre krisen; eller med andre ord - at skabe et overblik i kaos.

Samtalernes form og indhold afhænger meget af din helt personlige situation, men kan f.eks. indeholde:

  • Etablering af sikkerhed og tryghed i situationen ved at være til stede sammen med dig, og at du kan få fortalt, hvad der gør dig utryg.
  • At tale om, hvad du allerede har gjort og hvilke erfaringer, du har fra evt. tidligere kriser.
  • Afdækning af evt. pårørendes og netværkets betydning for krisen, både dens opståen, og hvor der evt. er hjælp at hente i dit netværk.
  • Planlægning på kort sigt, f.eks. gode strategier for resten af dagen.
  • Evt. aftale en ny kontakt til Akuttilbuddet dagen efter.
  • Afklaring om behov for overnatning i Akuttilbuddet.
  • Afklaring om behov for kontakt med andre professionelle, f.eks. egen læge, sagsbehandler, psykiatrien eller andre.

Redskaber i den akutte fase

Vi har gode erfaringer med, at stemningen i Akuttilbuddet er beroligende.                                                             At du møder et andet menneske med tid til nærvær, samtale og fælles refleksion.                                                    At du kan få et måltid mad og en seng at sove i.

Ved angst, meget indre uro og vanskeligheder med at finde ro, kan øreakupunktur (NADA) være hjælpsomt.