Samtaler over telefonen

Når du ringer til Akuttilbuddet, får du en erfaren og kompetent medarbejder i røret, som hjælper dig med at håndtere din krise. Sammen finder I overblik i det kaos, som krisen har skabt.

Vi spørger ind til erfaringer fra lignende situationer og undersøger, hvilke positive erfaringer du har haft. Der kan også være personer i dit netværk, som er bekymrede for dig, og som måske kan være behjælpelig i den akutte fase. Hjælpen kan være, at følge dig til en personlig samtale i Akuttilbuddet eller ved, at tilbyde dig overnatning.

Vores udgangspunkt er, at en akut psykisk krise er en naturlig reaktion på nogle belastninger, som du oplever i dit liv. Vi lytter til dine oplevelser, der har udløst krisen. Vi spørger også ind til dit liv i øvrigt, og flytter fokus til dine ressourcer og kompetencer.

Alt afhængigt af dine behov og din situation, aftaler vi sidst i samtalen, om du ringer igen, kommer til en  personlig samtale, eller du har brug for en overnatning i Akuttilbuddet.