Medarbejdere og ledelse

Ledelse og medarbejdere har alle en baggrund inden for det social- og sundhedsfaglige område.

Medarbejdere

Akuttilbuddet har en fast medarbejderstab tilknyttet. Disse medarbejdere har alle en social- eller sundhedsfaglig baggrund, og en solid erfaring inden for psykiatrien.

Alle medarbejdere på Toften har tavshedspligt.

Ledelse

Leder af Døgnpsykiatrien: Nina Dam

Telefon 7253 6862
Mail ninad@fmk.dk


Afdelingsleder: Britt Lippert Krull  Telefon: 72 53 57 05
Døgnpsykiatri Faaborg-Midtfyn Kommune

Akuttilbud Faaborg-Midtfyn er et tilbud efter § 107 i efter Lov om Social Service.

Tilbuddet er en del af organisationen under Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune.